Fabrika Isıtma


Fabrika , Atölye, Cafe Isıtma

Dünya’nın pek çok yerinde olduğu gibi, ülkemizde de fabrikalar ve benzeri işleve sahip büyük ya da küçük ölçekli olması farketmeksizin tüm kurumlar, ısıtma işlemini en kaliteli ve maddi açıdan en uygun fiyata yapmayı amaçlar. Bu sebeple de teknolojik açıdan gelişen dünya düzenine uygun şartlar ve olanaklar dahilinde, yeni ısıtma sistemlerinin işletmelerine entegresini gerçekleştirmek isterler. Böylece hem ısınma konusundaki sorunları çözülürken, hem de maliyetlerin ciddi anlamda düşmesi sağlanır. Fabrika ısıtma konusunda  gelişen teknoloji, hem insanlığa hem de firmalara çok çeşitli alternatifler ve yenilikler getirmiştir. Eski nesil ısıtma sistemlerini kullanan fabrikaların ve benzeri işleve sahip kurumların ısıtmaya harcadıkları miktarın, yeni nesil sistemlerden olan radyant ısıtma tarzı sistemler kullanıldığı taktirde, çok daha verimli bir enerji tüketimine sahip oldukları belirlenmiştir. Parlak Mühendislik olarak, hem iş yerinizin keşfi hem de hangi ısıtma sistemini (Açık alevli radyant ısıtıcılar, boru tip radyant ısıtıcılar, gaz yakıtlı sıcak hava üreteçleri vs.) kullanacağınız konusunda sizlere hem tavsiye hem de kurulum noktasında destek veriyoruz. Böylece, en verimli şekilde fabrikanızı ya da atölyenizi ısıtmanızı sağlıyoruz.

Her sektörde rekabetin yoğun olduğu günümüzde işletmeler maliyetlerini düşürmek için öncelikle genel giderlerini kontrol etmektedirler. Bu kalemlerden bir tanesi de ısıtma giderleridir. Klasik ısıtma sistemleriyle mukayese edildiğinde yeni nesil ısıtma sistemlerinin (radyant ısıtma ve gazlı sıcak hava cihazları) %30 ie %55 arasında tasarruflar sağladığı görülmektedir. Bu oran işletmenin büyüklüğüne bağlı olarak dahada büyümektedir ve yatırım maliyeti eski klasik yöntemlere nazaran çok daha uygundur. Ayrıca radyant ısıtıcılar ya da direk yakmalı gazlı hava ısıtıcıları; çok kısa sürede kurulumlarının yapılabilmesi, çabucak ısıtması, işletmesini besleyecek ve kontrol edecek personele ihtiyaç duymaması, tesisin elektrik alt yapısına etki edecek elektrik tüketimi olmaması ya da arıza durumunda tüm sistemi devre dışı bırakmaması gibi birçok avantaja sahiptir. Hangi ürünlerin seçileceği ve toplam kapasitenin ne olacağı bir uzman tarafından belirlenir. Çünkü bölgenin iklim şartları, binanın yüksekliği ve iletimsel özellikleri, iç ortam konfor şartları, hava değişimi, mesai durumu, stok / çalışma alanları gibi birçok parametre göz önünde bulundurularak uygun ürün seçilir. Bazen bir işletmede 3 farklı ürün kullanılabilmektedir.Sizlere en uygun çözümü bulacağımızdan eminiz. İşletmenize yapacağımız keşif ve incelemelerden sonra hazırlayacağımız proje ve teklif çalışması için taleplerinizi bekliyoruz.

Radyant Isıtma Nedir? Firmam İçin Avantajlı Mıdır ?

Radyant ısıtma sistemlerinin tarihi 1800’lü yıllar Britanya’sına dayanır. Dönemin ünlü gök bilimcilerinden olan William Herschell, enfraruj ışınlar üzerine yaptığı araştırma neticesinde, bu ışınların ısıtıcı bir etkiye sahip olduğunu keşfetmiştir. Herschell araştırmasında ilerlediği zaman, ışık renginin kırmızılaştıkça sıcaklıkta artış olduğunu saptamıştır. İlk olarak enfraruj, yani halk deyimiyle kızıl ötesi denilen spektrum ilk kez bu dönemde bulunmuştur. Bu teknolojinin asıl gelişmesi ise, 1950’li yıllara gelindiği zaman olmuştur. Bu dönemde artan sanayileşme ile birlikte yapılan bilimsel araştırmalarda da artış yaşanmıştır. Yapılan araştırmalarla birlikte, güneş ışınlarına benzer şekilde ısı etkisi yaratacak yapay teknolojilere olan ilgi artmış ve netice itibariyle gaz yakmalı infraruj radyant tüp ısıtma teknolojisini geliştirmişlerdir. Doğalgaz’ın yaygınlaşmasıyla da bu teknolojinin önü açılmıştır. Başlarda LPG ile çalışan bu tür sistemler, zamanla doğalgaza adapte edilmiştir. Parlak Mühendislik olarak, Konya radyant ısıtma sistemlerini son teknoloji ekipmanlarımızla ve işinde uzman çalışma arkadaşlarımızla birlikte fabrikalarınıza ve atölyelerinize kuruyoruz. Dilerseniz hangi sistemlerle alakalı olarak çalıştığımızı ve fabrika ısıtma ile alakalı verdiğimiz hizmetleri aşağıda sizlere detaylarıyla birlikte aktaralım.

İnsanoğlu sırtını güneşe vermenin hazzını on binlerce yıldır biliyor. Bu onun en doğal içgüdüleri yönünde yaptığı, belki de ilk keşiflerindendir. Korunma içgüdüsü ile yerleştiği mağarada ateş yakmayı başardığında, güneşi içeri taşımış oldu. Evet, bu bir radyan ısıtma pratiğidir. Enerjinin transferi, onu iletecek katı bir ortam olmamasına ve mesafe çok büyük olmasına rağmen, kaynağından örneğin güneşten bize ışıkla, fotonlar ile taşınabilmektedir. Bu fotonlar temas ettikleri yüzeyin moleküllerini titreştirir ve netice olarak da ısıtırlar. Bu temel fizik kuralının doğada yaşanması yaklaşık 4 milyar yıldır sürüyor ve bir o kadar daha sürecek. Işıkla ısıtmanın teknolojik ürün haline gelmesi ise, 20. yüzyılın ikinci çeyreğini buldu. Amaç, uygun yakıtlarla ve bu yakıtların verimli kullanımı ile özellikle büyük ve yüksek binalarda küçük güneşlere sahip olabilmekti. Değişik enerji kaynakları ( katı, sıvı, gaz, elektrik ) değişik ortamlarda ( küçük - büyük yanma mahalleri, yansıtıcı malzemeler ve yüzeyler… ) denendi. Özellikle 70 li yılların başında yaşanan petrol krizi, bu yöntemin öne çıkmasını sağladı. Bazı ürünler özel kullanımlar için uygun oldu, bazı ürünler elendi. Günümüz dünyasına ulaşanların başında; büyük alan ve hacimlerde uygulama alanı bulan gaz yakıtlı ( doğal gaz, LPG gibi ) türler vardır. CE uygulamalarındaki ve EN normlarındaki tanımlara itibar eder isek; radyan ısıtmanın, endüstriyel uygulamalarında öne çıkan iki ana tipi; parlak ( seramik ) radyan ve borulu radyan ısıtıcılardır. Bu iki model, birbirine değişik yönlerden üstünlük sağlarlar ve endüstriyel uygulamaların nerede ise tamamına cevap verirler. Radyan ısıtma, günümüzde, sadece endüstriyel binalarda değil, çarşı, market, spor salonu, cami, kafe, teras, açık alanlar gibi sosyal yaşamın olduğu mekanlar ile modern tavukçuluk işletmelerinde de sıkça kullanılmaktadır. Geleneksel ısıtmada ( iletim + taşınım ) hava, yani tüm hacim ısıtılır.

Bu ısıtma biçimi, iyi izoleli, alçak tavanlı, küçük ve kapalı alanlar için uygundur. Radyan ısıtmada ( ışınım ) ise ısıyı, istediğimiz yüzey üzerinde elde etme imkanımız vardır. Bu yüzey, çalışan insanlar, özel çalışma ortamı isteyen makinalar yada hareketli bir bant olabilir. Hacim; ışıma ile ısıtılan yüzeylerin, yayacakları ısı ile dolaylı olarak ısınır. Yüksek tavan ve büyük hacimli binalarda, en ekonomik ve en ideal yöntem, radyan ısıtma ( ışıkla ısıtma ) sistemidir. Isıtılan her cisim, etrafına ışıma yapar. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 300° C civarına ulaşınca, pratik olarak bir ısıtmadan bahsedilebilir. Işımanın gücünü, yüksek derecelerde ( 500 – 900 °C gibi ) ısıtılan malzemenin ısıya dayanıklılığı ve ışığı yansıtma kabiliyeti belirler. Yüksek yansıtma özelliğine sahip ve ısıya dayanıklı yüzeylerden daha iyi verim alınır. Küçük alan uygulamalarında, yine gaz ile çalışan küçük sobalar ve elektrik enerjisi ile çalışan, oldukça pratik çözümler sunan modelleri ile RADYAN ISITMA, oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Isıtma görevinin yanında estetik kaygıların öne çıktığı durumlarda; ısıtıcı görüntüsü vermeyen, örneğin, mermer tablo şeklinde şık ve dekoratif modeller de vardır. Ülke ve dünya ekonomisine çevre duyarlılığı ile de yaklaşıldığında; endüstriyel tesislerin radyan ısıtma yöntemi ile ısıtılmasının, alternatif yöntemlere göre yüksek verimliliği, çevre dostu olması ve sorunsuz kullanımı nedenleri ile, hızla arttığı kıvançla görülmektedir.

Açık Alevli Radyant Isıtıcılar

Günümüzde en çok tercih edilen fabrika ve atölye ısıtma sistemlerinin başında açık alevli radyant ısıtıcılar gelmektedir. Bu ısıtma şekli, merkezimiz olan Konya radyant ısıtma sitemleri içerisinde de son derece popüler bir yer edinmiştir. Yalnızca fabrika ısıtma amacıyla değil, daha küçük çaplı hizmet veren işletmelerin ısınması konusunda da oldukça tercih edilebilir bir sistemdir. Bu sistem, işleyiş olarak güneşin ısıtmasıyla aynı prensipte çalışmaktadır. Cihaz’da yer alan seramik yüzey, arka kısımda meydana gelen yakılma ile birlikte 900 derece kadar bir ısıya sahip olur. Buradaki ışınım yayılarak, cihazdaki reflektörler aracılığıyla aşağıya hareket ederek ısınma sağlanır. Işınların öncelikle insan ya da makine gibi cisimlere çarpmasıyla ısı enerjisi açığa çıkar. Bu da, bulunulan ortamdan önce cisimlerin ısınmasını sağlar ve hızlı bir ısı enerjisi yayılır. Açık alevli radyant ısıtıcı sistemler birçok avantaja sahiptir ve fabrika ısıtma, atölye ısıtma, depo ısıtma başta olmak üzere cami, çiftlik, kafe gibi tüm toplu kullanım alanlarına uygulanabilir. Konya açık alevli radyant ısıtıcı konusunda Parlak Mühendislik olarak sistemlerin kurulumu ve düzenlenmesi ile alakalı destek vermekteyiz.

Borulu Tip Radyant Isıtıcılar

Borulu tip radyant ısıtıcılar, açık alevli radyant ısıtıcılar gibi diğer bir popüler radyant fabrika ısıtma sistemidir. Elbette yalnızca fabrika ısıtma için değil, atölye ısıtma, kafe ısıtma, restoran ısıtma, sera ısıtma, atölye ısıtma, depo ısıtma, çiftlik ısıtma ve diğer birçok alanın ısıtmasında kullanılan sistemlerdendir. Borulu tip radyant ısıtıcıların çalışma prensibi açık alevli radyant ısıtıcılardan daha farklıdır. Radyant boru, yakıcı, vakum fanı ve reflektör, borulu tip radyant ısıtıcıların 4 ana elemanını oluşturur. Sistemin işleyişi ise, yakıcı tarafından gazın yakılarak sistemdeki vakum fanının bu gazı emerek boruda dolaşması ve soğuduğu yerde dışarı atılmasıyla ısı elde edilmesi şeklindedir. Konya borulu tip radyant ısıtıcılar hakkında firmamız sizlere her türlü desteği sağlamaktadır. Bu sistemin bakım masrafları diğer ısıtma sistemlerine oranla düşüktür. Böylece maddi olarak hem ısıdan tasarruf edersiniz hem de bakım masrafından tasarruf edersiniz. Elektrik tüketim miktarının oldukça düşük olması sayesinde de elektrik tasarrufu yaparsınız. Borulu tip radyant ısıtıcıların monte edilmesi ve fabrika ısıtıma amacıyla kurulması oldukça kısa süre alır. Gürültüsüz çalışması, az yer kaplaması, ekstra personele ihtiyaç duyulmaması, çevre dostu olması da bu sistemin bir diğer artılarındandır.

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri

Genellikle duvara asılarak kullanılan gaz yakıtlı sıcak hava üreteçleri, popüler fabrika ısıtma sistemlerinden biridir. Günümüzde, tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya fabrika ısıtma sistemleri arasında da en çok tercih edilen ısıtma teknolojilerindendir. Sistem, doğalgaz ya da LPG ile çalışabilmektedir. Anak, genel olarak doğalgaz ile kullanımın tercih edildiğini belirtmekte fayda var. Bu sistem, üreteçlerde gazların yakılıp cihaz içindeki fan ile ortama sıcak olarak üflenmesiyle çalışır. Isı direkt olarak sıcak hava şeklinde ortama aktarıldığı için yüksek verimle çalışmaktadır. Sıcaklığın istenilen farklı derecelere ayarlanabilmesi ve düşük sesle çalışması diğer avantajlarıdır. Gaz yakıtlı sıcak hava üreteçleri, diğer kurulum yaptığımız ısıtma sistemleri gibi, fabrika ısıtma amacı başta olmak üzere atölye ısıtma, cami ısıtma, depo ısıtma, hangar ısıtma ve sera ısıtma amacıyla kullanılabilir. Sistemi kurdurmak istediğiniz alanı profesyonel şekilde yerinde analiz ederek, kurulmasının en uygun olduğu yeri belirliyor ve kurulumu en uygun yere yapıyoruz.

Fabrika Isıtmak İçin En İyi Sistem Hangisidir ?

Pek çok farklı türde fabrika ısıtma seçeneği olduğundan dolayı aklınızda soru işaretleri oluşmuş olabilir. Bu saydığımız seçenekler hem Konya fabrika ısıtma için hem de tüm Türkiye’de popüler olan fabrika ısıtma sistemleridir. Bu saydığımız sistemler haricinde de mekanlar için ısıtma sistemleri mevcut olsa da, bunlar fabrika ısıtma için en kullanışlı sistemlerdir. Örneğin, kümes ısıtmak için farklı sistemler mevcuttur. Ya da atölye ısıtma, kafe ısıtma gibi daha küçük alanlar da tercih edilebilecek Gaz Yakıtlı Termo Konvektörler de mevcuttur. Ancak fabrikalar daha büyük çaplı ve geniş alana sahip işletmeler olduğu için açık alevli radyant ısıtıcılar, gaz yakıtlı sıcak hava üreteçleri ve borulu tip radyant ısıtıcılar kullanmak daha avantajlı olacaktır. Hem enerji tasarrufu açısından hem de fabrikalara özel üretilmiş hızlı çalışan sistemler oldukları için bu üç sistemden bir tanesini seçmenizi tavsiye ederiz. Konya radyant ısıtma sistemlerinde öncü olan Parlak Mühendislik olarak, bizimle iletişime geçtiğiniz taktirde sizlere çok daha detaylı bilgi sunabiliriz. Yalnızca fabrika ısıtma ile alakalı olarak değil, atölye ısıtma, sera ısıtma, çiftlik ısıtma, spor salonu ısıtma gibi pek çok farklı alan için ısıtma sistemlerinin kurulumunu sağlamaktayız. Fabrika ısıtma için öncelikle fabrikanıza gelerek hangi sistemin fabrikanız için en uygun olduğu konusunda size tavsiyede bulunuyoruz. Daha sonra, ilgili sistemin alanında uzman ekip arkadaşlarımız tarafından kurulumu gerçekleştiriliyor. Kurulum sonrasında da teknik destek vererek, en ufak bir problem yaşamanızın önüne geçmiş oluyoruz.

Parlak Mühendislik fabrikalarınızın ısıtma sistemlerini fabrikanıza en uygun sistemi önererek uygulamasını gerçekleştirmektedir. Sitemiz üzerinde form doldurarak ücretsiz keşif hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.


Referanslarımız