Sıhhi Tesisat


Çalışma Alanlarımız
* Temiz Su Tesisatları
* Pis Su ve Yağmur Suyu Tesisatları
* Su Arıtma Ve Yumuşatma Sistemleri
* Otomatik Filtrasyon Sistemleri
 

Sıhhi tesisat, insan sağlığının korunması amacıyla binalarda temiz suyun kirlenmesini önleyerek kullanma yerlerine kadar iletilmesini, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkarılmasını sağlayan boru ağının yapılma ve uygulama alanıdır.

 

Temiz Su Tesisatı

Binalarda temiz suyu kullanma yerlerine ileten boru ağına bina temiz su tesisatı

denir. Bunlar üç şekilde yapılabilir.

 

Kolon Sistemi:

Bu sistem şehir su basıncının yeterli olduğu yerlerde uygulanır. Şehir şebekesinden gelen su zemin kattan kolonlar vasıtasıyla açıktan ve merdiven boşluğundan dağıtılır. Bu sistemde sayaçlar her bağımsız birimin önünde sayaç kutusunun içine montaj edilir.

 

Dizi Sistem:

Tüm sayaçlar bina girişinde veya bodrum katta sayaçlar kutusunun içinde bulunur. Her bağımsız birime sayaçlardan ayrı kolon çıkarılır.

 

Basınçlama Depolu Sistem:

Şehir su basıncının yetersiz olduğu binalarda hidroforla (Basınçlama deposu) dağıtım yapılır. Suyun hava basıncı ile dağıtılmasını sağlayan silindir biçimindeki depolara hidrofor denir. Üstten dağıtmalı tesisatlarda üst katların basıncı yetersizdir. Hidrofor ile dağıtım yapılarak bu sakınca ortadan kaldırılır. Hidrofor basınçlı hava ile dağıtım yaptığından, içinde bulunan havanın suda erimesi sonucu suyun lezzeti de artar. Hidrofor suyu kuyudan ya da günlük ihtiyacı karşılayabilen su deposundan pompayla hidrofora taşınır ve hidroforda su basınçlandırılarak katlara gönderilir. Şehir su basıncının yeterli olduğu durumlarda suyun doğrudan binaya gitmesi için bypass bağlantısı yapılır. Bu durumda hidrofor devre dışı kalır.

 

Atık Su Tesisatı

Binalarda kullanılan suların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde binadan hızla Uzaklaştırılması amacıyla yapılan tesisatlardır.

 

İyi döşenmiş atık su tesisatı aşağıdaki özelliklerde olmalıdır:


Referanslarımız